ASSETS – CONSULTING jest firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie finansów, rewizji finansowej : badania sprawozdań finansowych , doradztwa ekonomicznego i podatkowego a także prawa handlowego ( fuzje , przekształcenia itp. ).

W Firmie zatrudnionych jest kilku wysokiej klasy – doświadczonych biegłych rewidentów i kompetentnych asystentów.
Właścicielem Firmy jest Urszula Anna Sadowska ekonomista, prawnik i biegły rewident oraz biegły sądowy.